Förtroendeuppdrag

 

Styrelsen 2016

Ordförande Peter "Jocke" Johansson 

V. ordförande  Allan Fransson
Kassör Monika Fogelqvist

Sekreterare Erik Wallin 
V. sekreterare  Agneta Stenbeck
Ledamot Kent Gustafsson
Ledamot  Anders Fogelqvist

Övriga Förtroendeposter

Medlemsansvarig Carita Karlsson
Webbmaster  Carita Karlsson 
Festkommitté  Monika Fogelqvist
Revisorer  Leif Danielsson och Stefan Grönlund
Klubbmästare  Magnus Ramvall
Valberedning  Leif Stenbeck